เงินซื้อความสนุกได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้

เงินซื้อความสนุกได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้ หลายคนใช้ชีวิตอย่างสนุก แต่เขาไม่เคยมีความสุขเลยเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ซื้อสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้ เราทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อที่เราจะได้นอนเตียงที่ดีที่สุดในโรงพยาบาล เท่านั้นเองเหรอ
» เอาเงินจ่ายให้คนเห็นด้วยได้
» แต่การยอมรับอย่างแท้จริง
» ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้

เงินซื้อที่อยู่อาศัยได้ แต่ซื้อบ้านที่อบอุ่นไม่ได้ เพราะบ้านไม่ใช่แค่สถานที่ มันคือคนที่เราเชื่อมต่อด้วยต่างหาก 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply