เจมส์บอนด์ 0075 เทวดาคุ้มครอง

เจมส์บอนด์ 0075 เทวดาคุ้มครอง

รถขนของ สำหรับกิจกรรมเดินดง
ของห้องเรียนในโครงการ
นางฟ้าแห่งแรงบันดาลใจ มาถึงประตูธรรมแล้ว
♥ เป็นหนึ่งความภูมิในเล็กๆ ของทีม
♥ นักเรียน ได้ร่วมลงขัน ซื้อรถ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบรรทุกสิ่งของเดินทางในการแบ่งปันต่อไป
♥ ขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่ร่วมสร้างทุกท่านและก็ขอบคุณทีมงานทุกส่วน

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply