เซลล์ในร่างกายของเรามีมากกว่าดวงดาวในกาแลคซี

🔴🔜 #ร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 75 ล้านล้านเซลล์ เซลล์แต่ละเซลล์ของเราเปรียบเสมือนเมืองเล็ก ๆ ที่มีโมเลกุลซับซ้อนหลายพันชนิดมีปฏิสัมพันธ์กัน #เพื่อให้เรามีชีวิตและมีสติ

🔴🔜 เมื่อเราเปรียบเทียบสิ่งนี้กับดาว 400 พันล้านดวงในกาแลคซีของเรา เราจะเข้าใจได้ว่าการดำรงอยู่ของเรานั้นมหัศจรรย์เพียงใด

🔜🔜🔜ดังนั้นในครั้งต่อไปที่ท่านรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่สำคัญเพียงจำไว้ว่าท่านถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ 75,000,000,000,000 เซลล์
#และนั่นยังห่างไกลจาก“ ไม่มีนัยสำคัญ”!

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply