เดินดงวันที่ 5 กันยายน 2020

ขอบคุณทุกท่านที่ปันแบ่งและร่วมเดินทาง
ในภารกิจครั้งนี้ค่ะ
🔴🔜 #ความวิตกกังวลแสดงออกมาจากการใช้ชีวิตที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อ งานอดิเรกงานของคุณและการใช้เวลาของคุณอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลอย่างหนัก
#จิตวิญญาณช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณและสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ เมื่อคุณใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเชื่อมโยงอย่างเต็มที่กับสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณความวิตกกังวลเป็นที่แพร่หลายน้อยกว่ามาก
🔴🔜 ความรักแบบนี้ควรค่าแก่การหายใจและมีชีวิตอยู่
หมายเหตุ : ตั้งค่า “เห็นโพสต์ก่อน” จะทำให้ติดตามเพจฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply