เตรียมเข็มทิศและแผนผังเส้นทาง

ท่านจำเป็นต้องมี เข็มทิศ และแผนผังเส้นทาง เข็มทิศทำให้ท่านเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น

โดยดูภายในว่าท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์ภายนอก

โดยพื้นฐานแล้วท่านทำงานในความรัดกุมคลี่คลายจากนั้นปลดปล่อยจิตวิญญาณผ่านมิติ จากนั้นจะกำหนดสถานการณ์ใหม่

ที่ควบคุมพลังงานจากความเป็นจริง 5 มิติใหม่ การคลิก ซิงโครไนท์ รอบตัวท่าน อาการของท่านได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

โดยพลังงาน และเมื่อท่านทำตามขั้นตอนที่ท่านจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีทางเดินมุ่งหน้าไปยัง “สถานที่” แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่

สถานที่มากนัก แต่เป็นวิธีใหม่ในการเป็น แผนผังเส้นทาง เป็นสิ่งที่วิญญาณผู้รู้แจ้งได้ปฏิบัติตามในอดีต โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นการ

กลั่นกรองชนิดของประสบการณ์ที่ผู้คนเคยมีไม่ใช่การบอกท่านว่าอะไรจริงสำหรับท่าน แต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้น

ให้กับผู้อื่นจากนั้นจึงนำเสนอสิ่งที่สะท้อนกลับทเพื่อที่ท่านจะได้ค้นพบวิธีของท่านไปยังเส้นทางภายในของท่านเอง

หากท่านสามารถระบุได้คร่าวๆ ว่าท่านอยู่ที่ไหนในแนวนอนและประเภทของประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่มันจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลง

ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือประสบการณ์มิติที่ 5 ซึ่งอธิบายว่าท่านเข้าสู่จิตสำนึก5มิติ ได้อย่างไร

ท่านจงดูการสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราพูดถึง…

 

แม่ครูน้อย

คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply