เทวดาผู้พิทักษ์ เทวดาประจำตัว ต่างจาก Spirit Guides ญาติทิพย์

ผู้พิทักษ์ไม่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมีอยู่ในรูปแบบ Divine สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เท่านั้น
พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตพลังงานสูงที่อยู่ที่นี่ในการป้องกันและระวังจิตวิญญาณของคุณ ของการเดินทางใช้ชีวิตบนโลก
พวกเขาสามารถสื่อเรียกได้เมื่อคุณต้องการ การปกป้องหรือเมื่อคุณรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดกลัวเกี่ยวกับสถานการณ์

พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำและความมั่นใจ
พวกเราส่วนใหญ่มี Guardian Angel ผู้พิทักษ์เทวดาประจำตัว มากกว่าหนึ่งคน และสามารถติดต่อกับพวกเขาได้เพียงแค่เชิญพวกเขาเข้ามาและยังคงเปิดใจและไว้วางใจกับ สัญญาณ ที่ได้รับนี้ได้

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply