เปลี่ยนสู่ความจริง

การเปลี่ยนเป็นจิตสำนึกมิติที่5 ไม่ได้หมายความว่าท่านจะออกจากโลกนี้ทันที! ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีเหตุผล

และเว้นระยะห่างโดยอัตโนมัติ-ตัดการเชื่อมต่อจากความเป็นจริง ไม่เลย! ตอนนี้เราอยู่อาศัยอยู่ในสองโลก ในขณะนี้ไม่ได้เป็นหนึ่ง

ทุกสิ่งที่ท่านมองเห็นได้ด้วยตาทางกายภาพถูกสร้างขึ้นโดยมิติเก่าจิตสำนึก3มิติ นั่นคือสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเราได้

เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างกะทันหันทรัพยากรธรรมชาติที่รถน้อยลงและเพิ่มความไม่มั่นคงทางการเงิน

 

นอกจากนี้เรายังได้เห็นการตัดสินและความคิดเล็กๆของเราของมนุษยชาติโลกที่สูงกว่าที่เครื่องโยงกันผ่าน

ทั้งหมดนี้-จิตสำนึกที่กว้างขวางมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งไหลผ่านมัน หากท่านสามารถปรับให้เข้ากับสิ่งนั้นได้สิ่งต่างๆ จะเริ่มต้น

สำหรับท่านจริงๆ แม้จะมีความบ้าคลั่งที่เราเห็นอยู่รอบๆ สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ซึ่งแม้อาจฟังดูเรียบง่าย

แต่ก็ต้องใช้ความมุ่งมั่น 100% เพื่อให้บรรลุกระแสจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการมันจะไม่ทำให้ทุกอย่างง่ายสำหรับท่าน

ในความเป็นจริงค่อนข้างกลับกัน มันจะท้าทายท่านในทุกสถานที่ที่ท่านอาจแขวนและระบุ – ที่ที่ท่านคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจำเป็น

สำหรับความเป็นอยู่ของท่านเป็นเพราะกระแสถูกออกแบบมาเพื่อนำท่านไปสู่อิสรภาพที่ไม่ยึดติด – แก่นแท้ของจิตวิญญาณของท่าน เมื่อเรายอมจำนนด้วยวิธีนี้สิ่งต่างๆก็จะง่ายขึ้นมาก

 

แม่ครูน้อย

คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply