เผ่าพันธุ์ที่จะอยู่รอดในอนาคต

“เผ่าพันธุ์ที่จะอยู่รอดในอนาคต
ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด
แต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ปรับตัวต่อ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”
– ชาร์ลส์ ดาร์วิน –
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply