เพราะอะไรเราไม่ควรมีตาทิพย์

เพราะตาทิพย์อาจทำให้เรามองเห็นทุกอย่าง

ยกเว้นตัวเอง

เมื่อเราพูดถึงประสบการณ์แห่งความสุขเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือความรู้สึกเพลิดเพลินในความพอใจที่ได้รับผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 6 แต่เรายังสามารถมีประสบการณ์ของความสุขในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ด้วยผ่านทางจิตใจของเราเช่น ความรักความเมตตาและ ความกรุณา สิ่งที่กำหนดลักษณะของความสุขในระดับที่ลึกขึ้นนี้ก็คือความรู้สึกอิ่มเอิบที่เราได้รับขณะที่ความเบิกบานจากประสาทสัมผัสเกิดขึ้นเปลี่ยนช่วงเวลาสั้นสั้นแต่ความเบิกบานในระดับลึกนี้จะอยู่ยืนยันกว่าเป็นความเบิกบานที่แท้
ผู้ที่นับถือศาสนาพัฒนาความเบิกบานในระดับที่ลึกขึ้นนี้ผ่านทางศรัทธาในพระเจ้าซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงภายในมาให้หรือก็คือสันติภายในสำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาไม่ได้นับถือพระเจ้าเราจะพัฒนาความเบิกบานได้
ในระดับทางการฝึกจิต ความเบิกบานหรือความสุขประเภทนี้เกิดขึ้นจากภายในแล้วทำให้ความพอใจจากประสาทสัมผัสลดความสำคัญลง
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply