เพิ่มการสั่นสะเทือน กาย จิต จิตวิญญาณ

🔴🔜 ไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในตัวเราหรือไม่นั้นเป็นเรื่องลึกลับมาตั้งแต่รุ่งอรุณของมนุษย์บนโลก ในบางจุดหรืออื่นเราต้องไตร่ตรองหากเสียงที่ได้ยินในหัวของคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด

ศาสนาและนักปรัชญาต่างพยายามอธิบาย“ เสียง” ว่าเป็นของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในมิติที่สูงกว่าร่างกาย บางคนเรียกมันว่า #วิญญาณ

แต่สิ่งที่คุณต้องการเรียกเราต้องจำได้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก

ตอนนี้คำถามที่สำคัญที่สุดคือ #คุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตภายในเพื่อความกลมกลืนที่ดีขึ้นได้อย่างไร
รับรู้ แม้ว่าคุณจะรับรู้ถึงสถานะของมันมาเป็นเวลานาน แต่จำเป็นต้องมีการรับรู้อย่างแข็งขันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ #คุณสามารถสื่อสารด้วยได้

#เงียบ
มีเวลาสำหรับความเงียบและความสันโดษ เมื่อคุณสงบเงียบที่สุดให้ฟังเสียงภายใน (สิ่งเหล่านี้อาจเป็นความคิดส่วนตัวของคุณหรือเป็นแค่การพูดคุยเกี่ยวกับโลก)

อย่านั่งด้วยความคาดหวังของละครที่จะเกิดขึ้น ผ่อนคลายและสงบอย่างสมบูรณ์เช่นที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล

#การทำสมาธิ
เลือกกลยุทธ์การทำสมาธิและนั่งสมาธิเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตภายในนี้ การทำสมาธิจะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์มีวินัยและพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้น

คุณสามารถใช้การสร้างภาพเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตภายในนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งคุณสามารถติดต่อและพูดคุยได้

#บทสนทนา
เริ่มต้นการสนทนากับคุณเป็นอยู่ภายใน สิ่งนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นในวันแรก #ผู้ติดต่อนี้ยังไม่ได้ใช้งานและอาจต้องใช้เวลาในการสร้าง (เชื่อมต่อมิติ)

ถามคำถามเช่นฉันเป็นใคร จุดประสงค์ของฉันคืออะไร หรือทำการร้องขอเช่น ‘โปรดแนะนำฉันไปยังจุดประสงค์ที่สูงกว่าของฉัน’

บทสนทนานี้ควรเหมือนกับเพื่อนพูดคุยถามและแบ่งปันความรู้สึกของคุณ

#บันทึก
การเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตภายในของคุณเป็นกระบวนการ ประเมินความสำเร็จของคุณโดยบันทึกวิธีดำเนินการ อารมณ์ความรู้สึกและข้อมูลเชิงลึกสามารถบันทึกลงในบันทึกประจำวัน

#ความฝัน
ความฝันคือการสื่อสารที่ทรงพลัง ก่อนเข้านอนถามคำถามในบทสนทนาของคุณอีกครั้ง ถ้าคุณฝัน, พยายามที่จะจำความฝันของคุณและดูว่าคำถามและจุดของการสนทนาคุณได้รับการตอบ

#บันทึกความฝันของคุณเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

#จิตสำนึกที่สูงขึ้น
การเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ภายในของคุณทำให้มีสติมากขึ้น คุณตระหนักถึงการกระทำของคุณทั้งที่ทำงานและที่บ้านความสัมพันธ์ของคุณและสิ่งอื่น ๆ ที่คุณทำในชีวิต คุณยังตระหนักถึงความรู้สึกและคนรอบข้างของคุณมากขึ้น

🔴🔜 #ระนาบของจิตสำนึกที่สูงขึ้นนี้สามารถเห็นได้ในการทำงานที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ที่มีความสุขที่บ้าน

ณ จุดนี้ความเป็นอยู่ภายในของคุณกำลังสื่อสารอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของชีวิต

๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 100 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้ ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply