เพียงแค่เปลี่ยนความสนใจของเราไปยังผู้อื่น

เพียงแค่เปลี่ยนความสนใจของเราไปยังผู้อื่น
ซึ่งก็คือหลักของความเมตตาความเจ็บของเราก็บรรเทาลงไปมากนี่คือผลลัพธ์ของความเมตตา
ในระดับระยะภาพ
ถ่ายทอดโดย

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply