เมื่อคุณนั่งสมาธิคุณอยากเจออะไร

ครูไม่เคยเจออะไร …นอกจากการนั่ง ใคร่ครวญธรรมชาติของตัวเอง
เราควรนั่งสมาธิเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับแง่มุมทางกายและจิตของเรา
นั่นแหละคือคำขยายความเพื่อให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply