เมื่อคุณพอใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง และอย่าเปรียบเทียบหรือแข่งขัน ทุกคนจะเคารพคุณ

อย่าปล่อยให้จิตใจของคุณหลอกล่อ
ให้คุณคิดว่าการเปรียบเทียบตัวเองและชีวิต
ของคุณกับคนรอบข้างเป็นเรื่องปกติ
คุณเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่มีเส้นทางเดินในชีวิตที่ไม่เหมือนใคร
และงานที่คุณตั้งใจจะทำในโลกนี้เป็นของ
คุณและของคุณคนเดียว ไม่มีใครสามารถ
พรากมันไปจากคุณได้และไม่มีใครทำได้
ดีไปกว่าตัวคุณเอง ดังนั้นจงวางการ
เปรียบเทียบไว้และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณ
ต้องทำ เดินไปตามเส้นทางที่คุณตั้งใจ
จะเดิน
#ด้วยความเร็วคุณตั้งใจจะเดินและลืมไปว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่
“ ให้ดวงตาของคุณมองตรงไปข้างหน้าและจ้องมองตรงไปข้างหน้าคุณ ไตร่ตรองเส้นทางของเท้าของคุณ แล้วทุกวิถีทางของคุณจะเป็นที่แน่นอน
#อย่าหักเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย
#Maekhunoy
#เทวดาประจำตัว

No Comments

Give a Reply