เมื่อท่านไปสูงกว่าสภาวะที่มาเป็นคู่

🔴🔜 #เมื่อท่านไปสูงกว่าสภาวะที่มาเป็นคู่
เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหตุผลใช้ไม่ได้ #จงอย่าได้หมดหวังอย่าพึ่งสิ้นหวัง เพราะช่วงเวลานั้นอาจเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเป็นช่วงที่
🔴🔜 #สมองฝั่งซ้ายยอมให้สมองฝั่งขวาเข้ามามีบทบาท มันเป็นส่วนของความเป็นหญิงส่วนของเครื่องรับที่จะให้ความคิดกับท่าน
#ถ้าท่านยอมตามมันไปประตูทั้งหลายก็จะเปิดออก
🔴🔜 #การดำรงอยู่นั้นมีเพียงหนึ่งเดียวในขณะที่โลกนี้ มีแต่ความหลากหลายและในระหว่างสองอย่างนี้ก็คือจิตชอบคิดคิดถูกแยกออกเป็นสองมันแค่คล้ายกับต้นไม้ใหญ่ #ที่มีลำต้นเพียงหนึ่งเดียว แล้วก็แยกออกเป็นสองกิ่งใหญ่จากสองกิ่งใหญ่ก็แตกออกเป็นกิ่งก้านย่อยๆ ต่อไปเกิดใบเป็น ร้อย พัน แสน ใบ
🔴🔜ชีวิตเราเปรียบได้กับลำต้นของต้นไม้ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวส่วนจิตที่ชอบคิดคือส่วนที่แตกออกมาเป็นสองมองดูคล้ายกับต้นไม้ที่แยกออกเป็นสองมันทำให้ของซึ่งเดิม #มีหนึ่งทุกแยกออกมาเป็นคู่ เป็นผู้หญิงและผู้ชายเป็นยินและหยาง เป็นกลางวันและกลางคืนเป็นความดีและความเลว
#สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นคู่บนโลกใบนี้มีขึ้นมาจากความคิดที่ถูกแบ่งเป็นสองของเรา แต่ภายใต้การเป็นคู่ของความคิดเหล่านั้นมันคือสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของชีวิตเราอาจจะเรียกมันว่าการล้อมรวมกับพระผู้เป็นเจ้าการเข้าถึงซึ่งนิพพานหรือจะเรียกอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ
🔴🔜 #เมื่อท่านไปสูงกว่าสภาวะที่มาเป็นคู่ท่านจะมาอยู่ในโลกแห่งองค์รวมวิธีง่ายที่สุดที่จะเข้าใจกระบวนการเพื่อเข้าถึงสิ่งที่อยู่ภายในก็คือต้องรู้ว่า #จิตที่ชอบคิดนั้นไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว
#ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านเห็นผ่านความคิดของท่าน มันจะเป็นสองเสมอ

CAMP-29
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply