เมื่อยักษ์หลับถูกปลุกตื่น วิญญาณจึงถูกรู้

#เมื่อยักษ์หลับถูกปลุกตื่น
วิญญาณจึงถูกรู้

#คุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป

การตื่นนอนอย่างมากทำให้คุณมีโอกาส
ที่จะเข้าใจว่าคุณยังห่างไกลจาก
ความสมบูรณ์แบบ
นี่คือเหตุผลที่คุณพยายาม
เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกๆวันใหม่
คุณเริ่มทำงานกับตัวเองและ
#วิเคราะห์วิธีและนิสัยของคุณอยู่ตลอดเวลา

คุณอาจสังเกตเห็นว่าประวัติการ
เข้าชมของคุณมีบทเรียนเกี่ยวกับ
ชีวิตมากกว่าวิดีโอที่คุณจะลืม
หลังจากดู คุณอาจสังเกตเห็นว่า
#ความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณ
ของคุณเพิ่มขึ้นมากพอที่จะเข้าใจ
แก่นแท้ของมันผ่านวิธีต่างๆ

🅰️🔜 #ความสามารถในการมองเห็น
เส้นทางของคุณและเดินไปยัง
ระดับต่อไปอย่างมั่นคงเป็นลักษณะ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

#การได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น
อย่างมากช่วยให้คุณสามารถ
ยอมรับว่าคุณเป็นใคร
(ในลักษณะที่ ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ ทั้งหมด) และรู้ว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร – สำหรับตัวคุณเองและสำหรับทุกคนรอบตัวคุณ

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply