เมื่อวานมีความหมายสำหรับวันนี้ วันนี้มีความหมายสำหรับพรุ่งนี้ และปัจจุบันตอนนี้ (สำคัญที่สุด)

ชีวิตที่เหลือมีความหมายต่อลมหายใจ
และกำไรของชีวิต….คือเรามีโอากาสได้
เกิดมาเป็นมนุษย์….. มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่โชคดีที่สุดที่สามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง และยังสามารถที่จะเนรมิตตนเองของดวงวิญญาณไปเกิดที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการไป
รักตัวเองให้พอ
เมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะรักผู้อื่นเป็น
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply