เมื่อวิญญาณเรารู้ตัวและจิตวิญญาณถูกปลุก

🔴🔜 #เมื่อวิญญาณเรารู้ตัวและจิตวิญญาณถูกปลุก
#ลำดับความสำคัญของคุณเริ่มเปลี่ยนไป

การ ‘#ร่ำรวยและมีชื่อเสียง’
ไม่ใช่เรื่องของคุณอีกต่อไป

(ถ้าเคยเป็นมา) การหางานทำเพื่อ
หารายได้ใด ๆ จะไม่ทำให้คุณพอใจ

ในความเป็นจริง
คุณอาจพบว่าตัวเองออกจากงานโดยไม่ต้องกลัวว่าจะยากจน
ค่านิยมของคุณเปลี่ยนไป และเปลี่ยนลำดับความสำคัญของคุณด้วย

#คุณเริ่มเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่คุณได้ทำลงไป
คุณเริ่มเข้าใจเป้าหมายระยะยาวของการกระทำของคุณและนำตัวเองไปสู่การเชื่อมต่อที่แท้จริงของคุณ
นั่นเป็นเหตุผลที่คุณอาจตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรในสิ่งที่คุณคิดว่าน่าสนใจมาโดยตลอด แต่ท้อแท้ที่จะทำ

🅰️🔜 #คุณเริ่มที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและมีความสุขในระยะยาว
อย่าฟังคนอื่นถ้าพวกเขาบอกให้คุณคิดอีกครั้ง
อย่าฟังคนอื่นถ้าพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่

ไปเลย!
ตัวเราเท่านั้นที่รู้ดี

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply