เมื่อศึกษาเรื่องจิตวิญญาณก็ต้องเรียนรู้ และพูดถึงเรื่องจิตและวิญญาณ

เมื่อศึกษาธรรมะก็ต้องรู้จักธรรมชาติและพูดถึงธรรมชาติของตน
ไม่ว่าจะศึกษาศาสตร์แขนงไหนต้องรู้ว่าตนศึกษาอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิต และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของดวงจิตและวิญญาณ

อย่าให้มันเป็นไปในทำนองที่อันโน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่

ศึกษาเรื่องใดจงกระจ่างใจในเรื่องนั้น
เข้าถึงต้นธาตุรู้
ถูกรู้
ปล่อยรู้
รู้
ปลุกรู้
ปลดรู้

 

 

#MAEKHUNOY
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply