เมื่อเธอเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายให้พิจารณามัน

หากไม่มีหนทางใดที่จะเอาชนะเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะวิตกทุกข์ร้อนที่มากนักหากมีหนทางใดที่จัดการกับสถานการณ์นั้นได้จะเศร้าโศกไปทำไมและหากไม่มีหนทางใดที่จัดการกับสถานการณ์นั้นไม่สามารถรับมือได้จะเศร้าโศกไปเพื่ออะไร

รู้มั้ยการวิตกกังวลไม่ได้ช่วยอะไรแต่ทุกคนก็ยังกังวล

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply