เมื่อเราส่องกระจกเราเห็นอะไร?

เราเห็นตัวจริงของเรา
หรือสิ่งที่เราถูกกำหนดให้เชื่อว่าเป็นเรา?
หนึ่งคือจิตสำนึกที่ไม่สิ้นสุดที่สามารถเป็นและสร้างสิ่งที่มันเลือกได้ และอีกอย่างคือภาพลวงตาที่ถูกคุมขังโดยข้อ จำกัด #ของการรับรู้และโปรแกรมของมันเอง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply