เมื่อเราเติบโตในจิตสำนึกของเรา

เราจะมีความเมตตาและความรักมากขึ้น
และจากนั้นอุปสรรคระหว่างผู้คนก็จะเริ่มลดลง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply