เมื่อ พ.ค.2020 ครูเริ่มสร้างประตูธรรม๕หนเหนือ

ครูมีเจตนารมณ์ในการสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อให้ พี่น้องจิตวิญญาณ ที่ผ่านการเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้าได้มีโอกาสเป็นบ้านแหล่งพักพิง ไปมาหาสู่ ระหว่างคุรุและศิษย์

ครูเริ่มก่อสร้างโดยใช้เงินส่วนตัว จากที่นาโล่งๆ บนแผ่นดิน #สันพระพิมพ์ อดีตเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนค้นพบ พระเครื่องโบราณ มากมาย ลุ่มน้ำอิงเป็นลุ่มน้ำสาขาของน้ำโขง แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีต้นน้ำมาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปันน้ำจากป่าต้นน้ำ 12 ลำห้วยไหลผ่านที่ราบน้อยใหญ่ที่เป็นชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่อำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว #อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อำเภอป่าแดด อำเภอพาน #อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 260 กิโลเมตร
#ประตูธรรมใกล้กับแม่น้ำอิง

จากลมแดด ฝนหนาวและการเริ่มต้น ที่ต้องใช้การตัดสินใจส่วนตัว โดยมีพ่อ เป็นลูกมือ จากสวรรค์ คอยอยู่ดูใกล้ๆ
จากวันนั้นสู่วันนี้ ประตูธรรมเดินทางไปไกลมาก
วันนี้ครูได้รื้อเรือนพักไม้ไผ่ที่เราสู้หมอดไม่ไหว
และเริ่มก่อสร้าง เรือนพักหญิง-ชาย
ตลอดระยะเวลาหลายเดือนครูขอบคุณนักเรียนที่เป็นกำลังใจให้ครูทุกทุกท่านที่คอยให้แรงกายแรงใจและสนับสนุนในส่วนที่สำคัญหลายอย่างวันนี้ห้องเรียนเดินทางเข้าสู่ปีที่สาม
ครูจะไม่หยุดเดิน จนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
ครูจะยังเป็นครูติดดิน สื่อคำสอน ที่ชัดตรง
และเดินหน้า ขึ้นดอยต่อไป
จากใจ
#MAEKHUNOY
14-11-2020

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply