เราควรจะฟื้นฟูความเชื่อ ในสิ่งที่เราศรัทธา และความเชื่อในความดีงาม

เราควรจะฟื้นฟูความเชื่อ ในสิ่งที่เราศรัทธา และความเชื่อในความดีงาม

ถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งที่เราศรัทธา แต่เราไม่มีโอกาสได้รู้จักสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธา สิ่งเหล่านั้นคงไม่อาจมองถึงซึ่งความดีงาม

ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อในสิ่งใดไม่สำคัญ เพราะเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่มีความสุข

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply