เราจะรู้ค่าของเวลา เมื่อมันพาคนที่รักนั้นจากไป

เราจะรู้ค่าของเวลา
เมื่อมันพาคนที่รักนั้นจากไป
เราจะรู้ว่าได้สูญเสียสิ่งใดไป
เมื่อมันได้สูญหายไปตามกาลเวลา
เวลา #ที่ต่างกัน นั้นอยู่ที่คนมอง
ความหมายของมุมมอง
ทำให้เราต่างกัน #ที่เวลา
#เรามีเวลาเท่ากัน 24 ช.ม.
แต่ความหมาย และค่าของเวลานั้นต่างกัน

 

เวลานั้นมีความหมายเสมอสำหรับคนที่รู้ค่าของเวลา

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply