#เราจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวใต้น้ำที่ขุ่น

🔴🔜เราจะไม่มีทางเห็นจิตตนเองในเวลาที่เราทำเป็นสงบนิ่ง #จิตเราเราจะเห็นมันชัด เมื่อเราออกเดินทาง และเห็นกิริยาของ #จิตมันเอง #เมื่อเห็นกิริยาของจิตนั้นแล้วจะ #เห็นจิตดีหรือจิตไม่ดีก็ตามนั่นยังไม่ใช่จิตเดิมแท้
จิตจะปรากฏตัว #เมื่อจิตโดนแรงกระเพื่อม หรือบททดสอบเท่านั้น #นอกนั้นไม่มี
 ๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply