เราต้องรู้ว่าใจคือรากฐานของคัมภีร์ทั้งปวง

ต้องเรียนรู้ธรรมยาน
ธรรมยานทั้งหลายคือใจทั้งสิ้น
แต่ต้องรักษาใจตนเองเหมือนนายทวารรักษาประตู
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply