เรามีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ทำให้เรามีแต่ความวิตกกังวล

มนุษย์เรามีความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างเหตุกับอารมณ์ในระดับเหตุผล เรายอมรับว่าสิ่งนี้คือปัญหาร้ายแรงที่เราต้องจัดการแต่ในระดับอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราสามารถวางตัวให้สุขุมได้เหมือนกับมหาสมุทรที่มีคลื่นมากมายที่ผิวน้ำ

แต่ลึกลงไปข้างใต้ถึงความสงบนิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้หากเรารู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
บางครั้งคนเราก็หงุดหงิดกับตัวเองโดยไม่ใช่เรื่องโดยเฉพาะเมื่อความคิดและความรู้สึกของเรายังเป็นไปตามธรรมชาติ #เราต้องยอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็น

การรู้ว่าสิ่งที่เป็นตัวจุดชนวนในตัวเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงมัน #แต่เราจะต้องไม่รู้สึกแย่กับตัวเองเราเป็นมนุษย์และบางครั้งมันก็เป็นเรื่องดี ที่เราตระหนักว่าเรามีความรู้สึกเยี่ยงมนุษย์ประเด็นสำคัญคือ
เมื่อไหร่จึงจะพูดได้

ว่าพอดี

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

 

No Comments

Give a Reply