เรารู้ว่าในโลกนี้อลหม่านวุ่นวายของชีวิตการที่จะลืม เลือนอดีตและมุ่งไปสู่ขณะถัดไปช่างเป็นเรื่องอยากเย็นเหลือเกิน

การได้อ้อยอิ่งอยู่กับความรู้สึกโหยหาความสูญเสียและความคิดถึงคือหนทางที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงเนื้อแท้แห่งชีวิตที่ผ่านการพบปะ
การเชื่อมต่อของชีวิตที่ถูกฉีกขาด และโยงใยประสานใหม่ #ด้วยการแบ่งปันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply