เราสามารถเข้าถึงรหัสและการเข้ารหัสได้

เราสามารถเข้าถึงรหัสและการเข้ารหัสได้ แต่คุณจะต้องเปิดใจที่ตื่นขึ้นเพื่อรับกุญแจไปสู่ความรู้ที่เก็บไว้ในขณะนี้ซึ่งนำเสนอตัวเองเพื่อการตีความ นี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเราหลายคนคาดการณ์ไว้และเตรียมใจที่จะสัมผัส นี่เป็นช่วงเวลาที่ไกด์ของเราได้แสดงให้พวกเราหลายคนได้เห็นในช่วงเวลาแห่งความฝันและการเปลี่ยนแปลงของสติสัมปชัญญะ
เรามีความพร้อมและเข้มแข็งสำหรับสิ่งนี้
ทำใจให้สงบปล่อยวางการตัดสินและความกลัวและถามว่าคุณจะรับใช้กลุ่มจิตสำนึกได้อย่างไรในตอนนี้ คำตอบจะมา ระหว่างนั้นเรายืนหยัดด้วยกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแบ่งปันความถี่และการรับรู้ที่สั่นสะเทือน จะมีการเปิดเผยมากขึ้นอย่างแน่นอน
สาธุ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply