เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งเอฟเฟกต์ที่ซับซ้อนจนน่าสับสนและไม่รู้สาเหตุดั้งเดิม

เนื่องจากความหลายหลากและความซับซ้อนที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์
เราจึงไม่สามารถมองเห็นหรือเห็นภาพหลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายของทุกสิ่ง
ทำให้ความจริงและความจริงครึ่งหนึ่งซับซ้อนขึ้นจนหลาย ๆ มุมด้านและแง่มุมต่างๆเสียสมดุลระหว่างกันและกัน

🔴🔜 #ความรู้ทั้งหมดมีอยู่และมีอยู่ความรู้ทั้งหมดจะมาถึงมนุษยชาติในฤดูกาลของมันเองตามความจำเป็น
วิญญาณพุทธะและสื่อสารออกมาเป็นระยะ ๆ และให้ความรู้สากลดังกล่าว แต่เมื่อคนมีความสามารถที่จะเข้าใจและ
แต่เพียงว่าเขาสามารถแบกในขณะนี้สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นที่จะเข้าใจความเป็นทั้งหมด
เมื่อเราจะเชี่ยวชาญในการตรัสรู้เราจะรู้ว่าไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ – แต่มนุษย์ต้องรู้จัก
#แสงสว่างภายในตัวเองซึ่งเป็นจิตสำนึกสากลที่มีอยู่ตลอดเวลา
และมนุษย์ต้องอยากรู้และสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีใครบอกได้เพราะ Light รู้ว่าแสงโดยสัญชาตญาณ
เราตระหนักถึงภาพลวงตาบางอย่างเหล่านี้ แต่เราไม่ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าผลกระทบทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply