เราได้อะไรจากการเดินทาง จากการแบ่งปัน

🔜เราสูญเสียอัตตาตัวตนของตนเอง
🔜เราสูญเสียความเป็นตัวกูของกู
🔜เราสูญเสียความโลภความโกรธความหลง
🔜 เราสูญเสียคำโกหกหลอกลวงต่อตนเองว่าเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นและบริบูรณ์ ของทิฐิ
🔜เราสูญเสียมายาสมมุติทั้งปวงในโลก และกรอบความคิดของตนเอง
🔴🔜 เราได้เห็นเรื่องราวมากมายใหม่ใหม่บนโลกใบนี้ และบางพื้นที่มีความงดงามตามธรรมชาติเสมอ
🔜 เราได้เห็นใจของตนเอง
🔜 เราได้เห็นใจของคนอื่น
🔜 เราได้เห็นรอยยิ้ม
🔜 เราได้เห็นคาบน้ำตา
🔜 เราได้เห็นทุกช่วงวัยของอายุ ตั้งแต่ช่วงวัยแห่งการเกิด แก่ เจ็บ และพร้อมจะจากลา
🔜 และเราได้เห็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของดวงวิญญาณของเราเอง

#เดินดง (9-11 ส.ค.2020)
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply