เราไม่ควรตำหนิตัวเองที่เกิดความคิดและอารมณ์แย่ๆ

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สิ่งเหล่านี้ก็เพียงแค่ถูกทำให้รุนแรงขึ้นเพราะการยึดติดกับความรู้สึกผิดและความละอาย

เมื่อคิดว่าเราไม่ควรมีอารมณ์รู้สึกเช่นนี้อารมณ์ของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมชาติเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยภูมิคุ้มกันทางใจความคิดและอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้แต่ เราควรยอมรับมันและให้อภัยตัวเองที่เกิดความคิดและอารมณ์เช่นนี้

ไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนก็ล้วนมีเหตุผล
และสะท้อนขั้นตอนที่แตกต่างกันในวงจรชีวิตที่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งเราสามารถค้นพบธรรมชาติของจิตใจและเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายตอบสนองอารมณ์ของตัวเองให้สงบลงด้วยการพิจารณาเข้าไปในตัวเองวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าของอารมณ์บ่อนทำลายและรูปแบบความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply