เราไม่มีทางรู้ว่าใครจะส่งผลต่อพลังแห่งการตอบแทนและผ่านแรงบันดาลใจ

🔴🔜 #เราไม่มีทางรู้ว่าใครจะส่งผลต่อ
พลังแห่งการตอบแทนและผ่านแรงบันดาลใจ
แต่ถ้าพวกเราทุกคน “ปล่อยมันไป”
ไม่ได้เป็นเพราะประวัติศาสตร์หรือ
การมีชื่อเสียง แต่เราอาจทิ้งไว้เบื้องหลัง
ไม่เพียงแต่เป็นพิมพ์เขียว
สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในโลก
#แต่ยังเป็นแรงกระเพื่อมที่สามารถสัมผัสได้สำหรับคนรุ่นต่อไป

🔴🔜 #เรามีศักยภาพและพลัง
ในการเลือกที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดี
ให้กับตัวเองและคนรอบข้างในแต่ละวัน
เราควรถามตัวเองทุกวันว่า

#อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรา
#ใครเป็นแรงบันดาลใจให้เรา
#อะไรทำให้เราเหนื่อย

🔴🔜 เมื่อเรารู้และเห็นความแตกต่าง
เส้นทางขึ้นภูเขาแห่งชีวิตสู่ยอดเขา
จะกลายเป็นเส้นทางที่ง่ายและราบรื่น
กว่าในการติดตาม
#พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้าง

“เริ่มต้นด้วยการทำในสิ่งที่จำเป็น
จากนั้นทำในสิ่งที่ทำได้
#และทันใดนั้นคุณก็ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ “

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply