เราไม่เคยตายจริง…ในโลกแห่งความคิด

เดือนคล้อยลองย่ำรุ่ง..ลาลับ

เช้ากลับ ดรุณ “ส่องแสง”

บ่ายคล้อย สุริยน ทดแทน

เหมือนแม้นกาลภพจบเวลา.

โลกของความจริงเจ้าไม่เคยตาย เจ้ายังคงเป็น อณูแห่งกาลเวลา ในยามรัตติกาล และส่องสว่างยามรุ่ง

โลกแห่งมโนความคิด สร้างภาพ สร้างสัญญาหมายจองจำเจ้าให้เหนี่ยวรั้ง หลงหลุดหยุดที่พสุธา

เจ้าไร้กำหนดเงื่อนไขแห่งการครอบครอง..ชื่นชม…ในรูป อันไร้ซึ่งตัวตน เจ้านั้น สว่าง บริสุทธิ์

ไม่มีการเดินทาง ไม่มีการจากมา และไม่มีการจากไป เจ้าเป็นอยู่ อย่างเจ้าเช่นนั้น

สิ่งที่เจ้าโหยหา คือหนทางแห่งการปลดปล่อยตัวเจ้าเอง แต่กลลวงกลางเวหา สร้างมายา ลวงล่อ ลึกลับสับสน กลางใจของเจ้า…มโนคิด..เจ้าเอ๋ย

นิ่งชัด ขยับเคลื่อน เคลื่อนชัด
สงัดนิ่ง คล้อยคลาย ไข คำตอบ
รู้ชัด…ในสัญญา

/////

#คนตาฟาง #จักรวาลจึงดับ

เราโง่ต่อกาย โง่ต่อเวทนา โง่ต่อสัญญา โง่ต่อสังขาร
โง่ต่อวิญญาณ มันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปลอมสำหรับจะหลอกบุรุษตาฟาง #แต่ถ้ารู้ตามหลักความจริงแล้วมันจริงทั้งนั้น รูปก็จริง เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ มันจริงตามส่วนของมัน

🅰️🔜 มันไม่ได้มาชักชวนให้เราหลงแต่เราเป็นบ้าหลงมันต่างหากเพราะว่าภายในใจของเรามันมีอยู่แล้วบ้าไม่รู้น่ารู้หลังไม่รู้วันรู้คืนนี่สิมันแก้ยาก เมาในรูปโฉม ในธาตุสี่ ขันห้า #ดินน้ำลมไฟ เมาเรื่องเขาเมาเรื่องเล่านี่ไม่มีเวลาจะจอดแวะก็ไม่มีเวลาจะจอดแวะไปหาที่ปลงที่วางก็ไม่ได้ หนักถ่วง อยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหาความสุขความเจริญมาแต่ที่ไหนเมื่อปล่อยให้ภูเขาทับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้
ภูเขาคืออารมณ์นั่นเอง

🅰️🔜 #ฉะนั้นผู้ชำนาญในสิ่งเหล่านี้จึงต้องรู้วิธีปฏิบัติ เมื่อประมวลเข้าไปด้วยกันพิจารณาทางปัญญาแล้วถอนออกได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสมมุติแม้แต่นิด #ฝังอยู่ภายในจิตนั้นเลย

🔜 #คือจิตล้วนล้วนคือจิตที่บริสุทธิ์แท้ หาทุกข์ที่ไหนไม่มีเพราะคำว่าทุกข์ก็คือสมมุติคำว่าสุข #ก็คือสมมุติ เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นสุขในหลักธรรมชาติของมันที่เป็นเองกับความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นไม่มีความสุขอื่นใดจะเป็นความสุขที่แน่นอนขอให้ทุกทุกท่านนำไปพิจารณา

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply