เรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อตนเองเหมือนกับที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น

🔴🔜 ไม่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวของเราเอง #บางครั้งเราปฏิบัติตัวเองแย่กว่าที่จะปฏิบัติต่อคนอื่น
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเริ่มทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสูญเสียความรู้สึกอ่อนไหว การทำร้ายตัวเองสามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่น การอยู่ในบ้านมากเกินไปการกดดันตัวเองการต่อต้านความเชื่อหลักของเราและรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย
การดีกับตัวเองอาจแตกต่างกันมากและต้องฝึกฝนสักหน่อย
🔴🔜 #ในฐานะที่เป็นคนเอาใจใส่ท่านรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่น และถึงกับมีความเห็นอกเห็นใจดังนั้นทำไมไม่เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเอง
🔜🔜ท่านต้องการความเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากกว่าใคร ๆ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply