เรียนรู้วิธีปลูกฝังจิตวิญญาณของคุณ

ได้รับความชัดเจนของวัตถุประสงค์และใช้ชีวิตที่มีความหมายและสงบสุขภายในมากขึ้นโดยเรียนรู้นิสัยของผู้คนที่ได้รับการปลูกฝังจิตวิญญาณของพวกเขา

การปลูกฝังจิตวิญญาณแตกต่างจากการปลูกฝังจิตใจของตน มันเกี่ยวกับการเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณ แต่เพื่อให้เข้าใจว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงของจักรวาลเรามาจากที่เดียวกัน รวมเข้ากับแหล่งที่มา และเกิดใหม่จากจุดนั้น ดังนั้นคุณจะพบกับความเงียบสงบและความเป็นหนึ่งเดียวตามกาลเวลา

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply