เหตุผลของความสัมพันธ์ ที่ควรเชื่อหัวใจมากกว่าสมอง

สมองทำให้เราลืมง่ายแม้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ใช้ไม่เคยพอ หัวใจทำให้เราจดจำกันได้ ต่อให้นานแสนนานเท่าไรก็จะรอ
#เราใช้สมองในการสงสัยชีวิต
ซึ่งชีวิตไม่มีความซับซ้อนมากพอที่ต้องอาศัยสมองในการนำทาง
#ใจเลือกจำ #สมองเลือกลืม
#สมองลืมทุกอย่างที่ควรจำ
#ใจจำทุกอย่างที่ควรลืม
จงฝึกใจโดยอาศัยสมอง
และจงฝึกสมองโดยใช้ใจ
และคุณจะเลือกได้ว่าสิ่งใดต้องจำ
และสิ่งใด #ต้องลืม
#ใจจะจำใจไม่เคยลืมผู้ใดในบุญคุณ
แต่สมองไม่เคยจำใคร #แม้กระทั่งตัวมันเอง
(ความทรงจำ)
เหตุผลของความสัมพันธ์ ที่ควรเชื่อหัวใจมากกว่าสมอง

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply