เหตุใดการปลูกฝังจิตวิญญาณจึงสำคัญ?

เพราะมันทำให้เราฉลาดทางอารมณ์และรู้จักตัวเองมากขึ้น

เราทุกคนมีหน้าที่ในการปลูกฝังจิตวิญญาณของเรา

คิดว่าเป็นสุขอนามัยทางจิตและเช่นเดียวกับที่เราฝึกฝนตนเองให้ดูแลร่างกายเราก็ต้องดูแลจิตวิญญาณของเราด้วย และเช่นเดียวกับที่เราปลูกฝังนิสัยในการรักษาสุขภาพร่างกายเราสามารถปลูกฝังนิสัยเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเราและส่งผลให้จิตใจของเราแข็งแรง

เพียงการปลูกฝังจิตวิญญาณของเราเท่านั้น ที่เราจะสามารถอยู่เหนือตนเองและไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นได้ในบางครั้ง
นิสัยที่ทรงพลังบางประการที่ช่วยให้คุณสามารถปลูกฝังจิตวิญญาณของคุณได้เป็นประจำ ข่าวดีก็คือพวกเขาทั้งหมดสามารถเข้ากับกิจวัตรของคุณได้อย่างลงตัวโดยไม่ต้องออกแรงมาก

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply