เหตุใดพวกเราหลายคนจึงประสบกับ การข้ามผ่านทางวิญญาณ?

เหตุใดพวกเราหลายคนจึงประสบกับ
การข้ามผ่านทางวิญญาณ?

#โลกที่เราสร้างขึ้นทำให้เราหวาดกลัว
อย่างไรก็ตามพวกเราส่วนใหญ่
ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางสังคมที่เราเกิดมาได้ด้วยเหตุนี้

#หลายคนจึงหันไปพัฒนาจิตวิญญาณ
#ก่อนเวลาอันควร

ดังนั้นผู้คนจำนวนมากได้ตระหนักถึง
ด้านจิตวิญญาณที่ตื้นเขินต่อตนเอง
ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการดูแล
อาจส่งผลร้ายแรงต่อการพัฒนาตนเอง
และการเติบโต

🉐🔜 #การเรียนรู้และดำเนินการอย่างมีข้อมูล
การได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหนังสือ ต่างๆใน(ชั้นเรียน การทำสมาธิ ฯลฯ ) และการสัมมนาอื่น ๆ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

#ทั้งหมดนี้มีการควบคุมตัวเองในเชิงนามธรรม
#เว้นแต่คุณจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตประจำวันของคุณ

🉐🔜 คุณจะเห็นในฐานะมนุษย์ความเจ็บปวดและความรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงถือเป็นของขวัญและบทเรียนมากมายสำหรับเรา
เป็นความจริงเฉพาะในกระบวนการเผชิญกับอารมณ์เหล่านี้และดูแลบาดแผลเหล่านั้นเท่านั้น
ที่เป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล
อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมในอารมณ์เหล่านั้นซ้ำ ๆ การตำหนิโทษตัวเองและการอยู่ในสภาพเหยื่อ

#เป็นเพียงการทำลายล้างเพื่อการเติบโต

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply