เหนือกว่าชะตา

ก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นใคร
 “ถ้าคุณรู้เพียงความงดงามของ 3, 6 และ 9
แล้วคุณจะมีกุญแจสู่จักรวาล”
ทุกชีวิตคือความก้าวหน้า
ทุกชีวิตคือการเดินไปข้างหน้า
ทุกชีวิตคือความท้าทายที่จะสร้างความสำเร็จ
ให้แก่ตนเองในทุกๆมิติ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply