เห็นครูไหมเอ่ย????

เวลานี้ครูไม่เห็นอะไร
นอกจากตัวเองยังไม่รู้…..อยู่มาก

ข้าพเจ้ารู้อย่างเดียวว่าข้าพเจ้าไม่รู้

เมื่อข้าพเจ้าสอนอะไรหากเรื่องไหนข้าพเจ้าพอรู้ข้าพเจ้าบอกว่ารู้เรื่องใด ข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าบอกไม่รู้

No Comments

Give a Reply