เอ้ามาเลิกกันเถอะ

คุณอาจจะมีความคิดว่าการเลิกเท่ากับการยอมแพ้การเลิกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปหาก
ไม่ใช่ทำต่อไปเรื่อยๆการเลิกเป็นการตัดสินใจและการกระทำที่น่ายกย่องจงเลิกอย่างภาคภูมิใจเถอะลงมือเลิกซะ
โลกนี้มีสิ่งที่พวกเราทำอะไรไม่ได้อยู่เยอะแยะพรสวรรค์ สิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยาตอบรับ คำวิจารณ์การกระทำคำพูดของผู้อื่น ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่พยามแค่ไหนก็ควบคุมไม่ได้การเอาเวลาไปกลัดกลุ้มกับของพวกนี้มีแต่จะทำให้เราไม่สบายใจหรือหงุดหงิดเวลาเจอปัญหาแบบนั้น
ตัดใจจากส่วนที่ควรตัดถึงได้สามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับปัญหาที่ควรสนใจจริงๆได้ พูดง่ายง่ายก็คือรู้จักเลือกและทุ่มเทสมาธินั่นเอง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply