แดน…สามมิติ

ท่านเป็นมนุษย์ทางกายภาพที่บริสุทธิ์ ได้รับการพัฒนาขึ้นรอบๆ วิญญาณเพื่อที่จะได้สัมผัสกับระดับความหนาแน่นของมิติ 3 มิติ

ดังนั้น Souls จึงมีผลในการลงไปสู่ระดับแปดของการสร้างเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความเป็นคู่

 

เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฤดูกาลผันแปรและยามเวลาของอารยะธรรมของท่าน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้

หลายคนอาศัยอยู่ในความหนาแน่นที่สูงขึ้นมาก แต่เนื่องจากฤดูกาลฝันเปลี่ยน จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับให้เข้ากับความหนาแน่น

ของมิติ 3 มิติ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบ้านตามธรรมชาติของท่าน

วิญญาณอื่นๆ ยังอาสาที่จะสัมผัสชีวิตในความหนาแน่นที่ต่ำกว่าหรือถูกส่งมาที่นี่จากความหนาแน่นที่สูงขึ้น

เพื่อให้พวกเขาเข้าใจโลกของท่าน หรือโลกของพวกเขามากขึ้น หรือเพียงเพื่อช่วยผู้สร้างหลักของเราบนโลกของท่าน

สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาจากระนาบการดำรง (ฐาตุรู้เดิม) อยู่ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกเขา คงไม่มีท่านที่อ่าน

ข้อความเหล่านี้หรือมีความต้องการทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งได้ถูกสร้างขึ้นในมิติ 3 มิติ และท่านต้องการกลับบ้านที่ซึ่งท่านถูกสร้างขึ้นเพื่อไปสู่มิติที่สูงขึ้น

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply