แยกตัว…บ้าง เป็นครั้งคราว

แยกตัว…บ้าง เป็นครั้งคราว

การตื่นตัวอย่างมากหมายถึงการสามารถรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนและพลังงานทั้งหมดที่อยู่รอบตัวท่าน

และปลดปล่อยพวกมันออกไป การเอาใจใส่และรับรู้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ท่านต้องการพักผ่อนจากสิ่งเหล่านี้

และวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำคือ มีเวลาอยู่คนเดียว การแยกตัวเองออกจากสภาพแวดล้อม อาจอยู่ในช่วงใดก็ได้

โดยให้เวลากับตัวเองสองสามชั่วโมงต่อวัน ในกรณีที่ท่านไม่สนใจ ข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์ของท่าน

ควรใช้เวลานี้เพื่อพลังความรู้และปรับสมดุลตัวเองท่านอาจไม่ทราบถึงขั้นตอนนี้เนื่องจากท่านอาจทำตามสัญชาตญาณ

ข้าพเจ้าจำได้เมื่อข้าพเจ้าเคยหายไปจากทุกที่และมีความสุขกับมันโดยไมมีเหตุผล

ยิ่งท่านเรียนรู้จากความเงียบมากเท่าไหร่ ท่านก็จะยิ่งเข้าสู่สถานะนั้นได้ง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply