แรงจูงใจพื้นฐานมีสองอย่างคือความกลัวและความรัก

เมื่อเรากลัวเราก็ถอยออกจากชีวิต เมื่อเรามีความรักเราจะเปิดรับทุกชีวิตที่มีให้ด้วยความหลงใหลความตื่นเต้นและการยอมรับ

เราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนในรัศมีภาพและความไม่สมบูรณ์ของเรา

ถ้าเรารักตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถเปิดกว้างที่จะรักผู้อื่นหรือสร้างศักยภาพของเราได้เต็มที่ แวิวัฒนาการและทุกคนหวังว่าจะได้พักผ่อนในโลกที่ดีขึ้นท่ามกลางความไม่กลัวและวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างของผู้คนที่โอบกอดชีวิต

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply