แสงจันทร์แสงตะวันแสงดาว

🔜จุด กลางของแสงเปรียบเสมือนจิต(นิวเครียส)
🔜ขอบ กลางของแสงเปรียบเสมือน ผู้รักษาคลื่นจิต
(ตัวรู้ พลียะเดี้ยน หรือเทวดาประจำตัว)
และยังเรียกชื่อได้อีกหลายแบบ
🔜ขอบนอกสุด เปรียบเสมือนพลังของจิตเป็นพาหนะของจิตที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปทุกที่ที่จิตต้องการ ยิ่งแสงสว่างมากแค่ไหน พลังจิตยิ่งมากแค่นั้น และเดินทางพาจิตไปได้ไกล (ตามใจหมาย)
หากจิตไร้แสงมากพอ วงจรก็จะชักพาดวงจิตกลับมาสร้างภพใหม่เป็นอะตอมไม่จบสิ้น และยังสะสมสัญญา คำมั่นต่างๆ เก็บไปในกล่องความทรงจำจิตใจสำนึกนี้นานเท่านาน
🔴🔜การเข้าปัญญาด้วยมิติที่5
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (จึงจำเป็น)
สำหรับการเปลี่ยนแปลง #การใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์
 หมายเหตุ : ตั้งค่า “เห็นโพสต์ก่อน” จะทำให้ติดตามเพจฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply