แสงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมนุษย์เสมอ

🔜แต่มนุษย์ปฏิเสธ’ และ ‘ความรักที่กล้าหาญเป็นสมบัติของธรรมชาติที่เหนือกว่าซึ่งเรียกว่าวิกลจริตไม่ใช่เพราะพวกเขาทำ ไม่รู้ แต่เป็นเพราะพวกเขารู้มากเกินไป ‘ #คนที่รู้จักกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก สามารถเข้าถึงได้โดยการเปิดใจและหัวใจสำคัญเท่านั้น #นี่คือของขวัญแห่งความฉลาดทางหัวใจ
หัวใจมองทุกสิ่งจากภายนอกภาพลวงตา ที่อยู่ในโลกนี้ แต่ไม่ใช่ของหัวใจ
🔴🔜 #สมองไม่ใช่แหล่งที่มาของสิ่งใด ๆ เป็นท่อร้อยสายซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาซึ่งตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อมูลและทำให้มีสติในแง่ของการรับรู้และพฤติกรรมทั้งห้าสัมผัส
พื้นที่ต่างๆของสมองจะเปิดใช้งานหรือ ‘สว่างขึ้น’ #เมื่อได้รับข้อมูลที่มีพลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะในการถอดรหัสและสื่อสารข้อมูลไปยังจิตสำนึกโฮโลแกรม ข้อมูลอาจมาจากหัวใจและจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่กว่า(สิ่งที่บางคนเรียกว่าวิญญาณ) เมื่อคุณเปิดใจรับความฉลาด – ปัญญาโดยกำเนิดปัญญาสากล – ‘การต่อต้าน’ จะถูกส่งต่อ
#และหัวใจกับสมอง ของคุณก็จะพูดเรื่องเดียวกัน
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply