แสง-มิติ โฮโลแกรมหรือภาพลวงตา

หากโลก 3 มิติเป็นโฮโลแกรมหรือภาพลวงตาเราจะไม่มีส่วนร่วม ในช่องมิตินั้นอย่างแท้จริง

แต่เราถูกซ้อนทับในช่องนั้นเหมือนเงา หากเรามีส่วนร่วมในแต่ละมิติเหมือนเงาจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อเราส่งแสงมายังตัวเราหรือมิติ วิทยาศาสตร์กล่าวว่าแสงมีอยู่ในสองสถานะพร้อมกัน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแสเชิงเส้นของอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอน

แสงไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า (มิติ) ที่โต้ตอบกับมิติอื่นชั่วคราว

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีสองสถานะพร้อมกันได้

แสงสามารถมีอยู่ได้ในทุกมิติพร้อมกัน อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

สิ่งที่เราประสบในฐานะแสงสว่างเป็นผลมาจากสถานะของพลังงานเหล่านี้

 

เช่นเดียวกับทั้งสามมิติที่มีอยู่ในจุดเดียวกันในอวกาศมิติต่างๆของแสงก็เช่นกัน

เช่นเดียวกับประสบการณ์ของมนุษย์การส่องสว่างของเราในเรื่องนี้เป็นเพียงเม็ดทรายในดาราจักร

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบความเชื่อของเราถูกกระแทกอย่างหนักพอที่จะทำให้เม็ดทรายแตกและจัดเรียงโครงสร้างอะตอมใหม่ได้?

 

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply