โดยทั่วไปแล้วคนที่มีความสุขมักเป็นคนที่ให้การยอมรับและมีความรัก

#หนาวแล้วแม่เอย
โดยทั่วไปแล้วคนที่มีความสุขมักเป็นคนที่ให้การยอมรับและมีความรัก คนที่ขมขื่นและไม่พอใจโดยทั่วไปมักเป็นคนที่พยายามกีดกันผู้คนออกไป ถ้าอย่างน้อยที่สุดเรา ยอมรับแต่ละคนในฐานะปัจเจกบุคคลไม่ได้จะมีความหวังแบบไหน?

นี่คือแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ: นึกถึงคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณ เข้าใจแล้ว?
ลองคิดดูว่าพวกเขาปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไร โอกาสที่คนเหล่านี้ยอมรับและมีความรักต่อบุคคลส่วนใหญ่

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply