โปรดระลึกมั่น

เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณในการเดินทางของมนุษย์

“ เราไม่ใช่มนุษย์ที่มีประสบการณ์ทางวิญญาณ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประสบการณ์แบบมนุษย์

จิตวิญญาณของเราไม่มีวันตาย เราแค่เปลี่ยนจุดสนใจ

พลังไม่สามารถสร้างหรือทำลายได้

แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

ถ้าท่านต้องการค้นหาความลับของจักรวาลให้คิดในแง่ของ

พลังความถี่และการสั่นสะเทือน

ความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเรา และเวลาคือภาพลวงตา

 

แม่ครูน้อย

คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply